Nieuwe huisstijl voor Libertas Leiden

2015 | Libertas Leiden

Huisstijl Libertas Leiden

Libertas Leiden is een zorginstelling die al meer dan 50 jaar ondersteuning biedt aan de inwoners van Leiden. De veranderende zorgmarkt was eind 2014 aanleiding voor een nieuwe positionering. Na een bureauselectie werd gekozen voor Designink.

Ondertussen is het ontwerpproces afgerond, de huisstijl gepresenteerd en zijn o.a drukwerk, website en voertuigbelettering gerealiseerd. Op termijn worden alle 14 locaties voorzien van de nieuwe huisstijl.

Libertas Leiden drukwerk, correspondentieset
Libertas Leiden brochure

Zowel in communicatie als vormgeving is de doelstelling om dichtbij en zichtbaar te zijn (pay-off ‘Sterk in de wijk’). Dit wordt versterkt door de rode kleur, het open lettertype en kenmerkende hoekje. Bovendien is gekozen om de drie aandachtsgebieden (sectoren) duidelijk te profileren; thuiszorg, wonen met zorg en huizen van de buurt.

Libertas is de godin van de vrijheid en beschermster van het individu. Om de herkenbaarheid en ‘geheugenwaarde’ optimaal te benutten is de alliteratie in de naam als uitgangspunt genomen voor het beeldmerk. De dubbele ‘L’ verbindt, omarmt en toont perspectief.

Communicatie: Accompania
Website: Movenext
Fotografie: Edwin Weers