Jaarverslag Kinderrechten in beeld

2015 | Defence for Children

Jaarverslag Defence for Children

In het jaarverslag over 2014 kijkt Defence for Children terug op een bijzonder kinderrechtenjaar. Naast vele overwinningen in individuele dossiers zijn er ook belangrijke algemene veranderingen gevierd. Dit is verbeeld door een combinatie van fotocollages en handgetekende illustraties.


Jaarverslag 2015 Defence for Children, binnenwerk

Het jaarverslag (92 pagina’s) is in kleine oplage gedrukt en online te bekijken.

Druk: Stenco Grafimedia
Fotografie: Moolenaar Fotografie