Inspiratie april

Volkskrant Magazine – 39 tips voor een duurzaam leven
Op de cover een kunstwerk van Peim van der Sloot, winnaar van NN Art Award 2024. Het voorwoord van Aimée Kiene legt uit dat dit de begrippen ‘circulariteit’ en ‘donuteconomie’ visualiseert.

Tip 37. Schatzoeken: Vintage design parels opduiken (Chris Buur en David de Jong). Met vintage-design bedoelen de meeste mensen de periode halverwege de 20ste eeuw. Zowel cool en duurzaam. Een opsomming van ontwerpers (Eames, Panton, Castiglioni) en stijlen passeren de revue, maar ook diverse bronnen waar gezocht kan worden. Van specialistische websites als Whoppah, VNTG, 1stdibs, morentz en reliving. Of fysieke locaties als Gravintage in Tiel, Asylum in Haarlem en Pakhuis Noord in Veenoord. Een leuk artikel voor de echte liefhebber.

Reformatorisch Dagblad (RD) magazine 23.03
ChatGPT versus de schrijver (Sarah van der Maas). Een verdiepend artikel met historische vergezichten. De oorsprong van de rhetorica. Met o.a. Marcus Fabius Quintilianus (91 n. Chr.) – Institutio oratoria. Talent is een levenstaak – de kunst van het spreken. Bij een intelligentiemodel moet een check plaatsvinden; (a) allesomvattende kennis en (b) moet veel lezen en oefenen en leren van anderen. Vervolgens Aristoteles; ethos, pathos en logos. Een klassiek betoog bestaat uit 1. Exordium (inleiding/anekdote) 2. Narratio (toedracht.standpunt) 3. Confirmatio (argument/overtuiging) 4. Refutatio (weerlegging) en evt Digressio (uitstapje) 5. Peroratio (samenvatting en conclusie). Inclusief rhetorische stijlfiguren. Bijvoorbeeld als vraag (wollt ihr den totalen krieg?), herhaling (i have a dream) of allegorie (as van het kwaad).

De schrijver test vervolgens of ChatGPT er wat van bakt. De test (1): schrijf een betoog van 500 woorden waarin je uiteenzet waarom iedereen een rode ballon in huis zou moeten hebben. Test (2) …. en daarbij gebruik van zo veel mogelijk retorische middelen. Zie rd.nl/ballon voor test 3/4.

ChatGPT noemt bij test (2) wel stijlfiguren, maar wollig en verheven (U). De klassieke opbouw is geen probleem, maar de stijlfiguren worden niet echt goed gebruikt. Onder de streep voldoet het intellegentiemodel aan veel eisen, maar een ander uitgangspunt van Quintilianus is “een goed mens”. Er zijn wel richtlijnen en disclaimers bij ChatGPT en AI, maar wie maakt die? De laatste toetsing; “…als burger, openbaar en privé een staat kan leiden met de juiste juridische beslissingen”.

Achtergrond – Prompt Engineering: diverse bedrijven achter LLM modellen publiceren prompt-guides of cookbooks. Er is veel discussie over de juiste techniek of methode, die per versie kan verschillen.

Financial Times 10 april
Citadel moves to GoogleCloud. Other high speed trading firms are Susquehanna, JaneStreet, Virtu Financials and CME Group.
OpenAI and Meta announce new LLM models this year with planning and reasoning capabilities.

BeleggersBelangen #14
GenuineParts (GPC)
Best renderende tip; Solana ETN (79,9%)
TKH > lage waardering en hoog dividend (4%)
Sligro > lage waardering en hoog dividend (6,4%)

Marketing Tribune #5
Google onderzoek: impact GenAI op economie > achterstand NL
Interview Els Versluis (KesselsKRamer) – tips voor sterk merk; goede briefing en lange adem en focus.
Artikel ‘Branding noodzaak in komende AI-revolutie’ (John Meulemans)
Mascotte wordt vervangen door virtual brand ambassador (zie KFC, Prada, Alibaba).
Hachee: campagne Leger des Heils > na eberhardjes nu ook bosshardtjes

Fonk Magazine #386
ASM heeft een nieuw merk (zeshoek van silicumkristal). Bureau: DartDesign