Jaarverslag Defence for Children

DRUKWERK
Defence for Children | 2011

Jaarverslag 2010 Defence for Children

Een jaarverslag hoeft niet lang en saai te zijn, dat bewijst het jaarverslag 2010 van Defence for Children. Kleurvolle fotografie, heldere typografie en feitelijke informatie afgewisseld met leuke en boeiende interviews.

Samenwerking is ontzettend belangrijk voor Defence for Children. We kozen daarom voor een verbeelding van negen artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en meerdere duo-interviews met persoonlijke foto’s; een medewerker én een samenwerkingspartner vertellen samen over een actueel project.

Fotografie: Hans Moolenaar
Redactie: Defence for Children
Lettertype: Panno Text, Pieter van Rosmalen, Bold Monday
Papier: Fastprint Gold, BührmannUbbens
Druk: Stenco Grafimedia
Ontwerp: Designink.nl

Jaarverslag Defence for Children - spread
Jaarverslag Defence for Children - typografie
Jaarverslag Defence for Children - foto
Jaarverslag Defence for Children - color
Jaarverslag Defence for Children - foto 2
Jaarverslag Defence for Children - cijfers
Jaarverslag Defence for Children - achterkant